Yönetim Politikamız


İş Sağlığı ve Güvenliği

· Risk Yönetimi uygulayarak Kazasız çalışma imkanı sağlamak. · Çalışma ortamlarını güvenli hale getirerek çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, · Sürdürülebilir “güvenlik kültürünü” çalışanlarımızın sahiplenmesini sağlamak.


Çevre

· Atıkları azaltmayı ve geri kazanımı teşvik edip, atıkları toplayıp bertaraf etmek, · Doğal kaynakları etkin kullanmak, · Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, yatırımlarımızda temiz üretim teknolojileri uygulamak, · Endüstriyel kazaların insan ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almak.