İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için gerekli koşulları sağlamak,gereken teknik önlemleri almak ve bu husustaki araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmaktır. Bu ilkemizin uygulanabilirliği için, yürütülen işlerde Battallar Demir San ve Ticaret Ltd. Şti olarak belirlediğimiz iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma zorunluluğu tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

Ülkemizde yürürlükte bulunan tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyumu sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek en aza indirmek ve iyileştirme faaliyetlerini planlayarak sürekli gelişmeyi sağlamak

Sistematik bir yaklaşımla tehlikeleri kaynağında yok ederek, yaralanma ve sağlık bozulmalarını en aza indirmek. Bunun mümkün olmadığı durumlarda zararın asgariye indirilmesi, yaralanma, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarının azaltılması için gerekli tüm çalışmaları yapmak Teknolojik gelişmeleri takip ederek, gerek işin güvenli sürdürülmesi, gerekse kişisel korunma için proseslerimizde revizyon yaparak en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak.

Çevreye ve insan sağlığına dost makine, ekipman ve malzemeler kullanarak yarattığımız olumsuz çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini azaltmak ,

Tüm çalışan, müşteri ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak temel politikamızdır.