Çevre Politikamız


Battallar Demir olarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın bizim en büyük sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Bu sebeple;

Doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlamak, Tüm faaliyetlerimizin insan ve çevre sağlığına olan etkilerini denetleyerek tespit etmek, kontrol altında tutmak ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurları önlemek,

Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için ilgili tüm yasal mevzuatlara ve diğer sartlara uyumu sağlamak, Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerden kaynaklanan atıkların kontrol altına alınıp ayrıştırılmasını ve bu atıkların geri dönüşüm için ilgili kurumlara teslim edilmesini, geri dönüşümü yok ise yasal yollarla bertaraf edilmesini sağlamak,

Atıkları mümkün olduğu kadar azaltmak, Belirlediğimiz çevresel hedeflere ilişkin aktivite ve performansımızı periyodik olarak ölçmek,

Çevre yönetim sistemi uygulamalarının personel ile paylaşılmasını sağlayarak çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

Personelin kendi üzerine düşen rolü en iyi şekilde özümsemesini sağlamak,Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ettiğimiz temel çevre politikamızdır.