İnsan Kaynakları


Battallar Demir olarak, Türkiye ve Dünya Metal pazarındaki konumumuzu, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonu ile sürdürebileceğimize inanıyoruz. Bu inançla, öncelikle insana yatırım yapıyor, kurumsal değerlerimizi destekleyecek uygulamalara ve insan kaynağımızı geliştirecek faaliyetlere odaklanıyoruz. İşe alımdan başlayarak, bütün çalışanlarımıza bu anlayışı yansıtıyoruz. Çalışanlarımızda; kendini adamışlık, kaliteye odaklılık, müşteri memnuniyetine önem vermek, liderlik, şeffaflık, alçakgönüllülük, verimlilik ve güvenilirlik gibi özellikleri her zaman ön planda tutuyoruz. Hızla büyüyen, dinamik, değişime ve öğrenmeye açık yapımız nedeniyle, aramıza katılanların kurum kültürüne sahip olabilmeleri amacıyla kapsamlı programlar uyguluyoruz. Değişimi destekleyen, esnek, duyarlı ve değerlerle yönetilen bir şirket olarak; Çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için, onlara ve kuruma değer katacak yatırımları her alanda yapıyor, çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerine güvenerek ve geliştirerek, geleceğe umutla bakıyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız, işlerimizi değerlerimize bağlı kalarak, sistem yaklaşımı ile sürekli iyileştirerek ve iyileştirmelerimizi standartlaştırarak, ölçülebilir sonuçlarla yaparken, Şirketimizde;

 

Bilgi üreten,

Sorunlara çözüm bulan,

Sorumluluk alarak uygulamalarda öncülük yapan

kişiler çalışan profilini oluşturmaktır.

 

Bu kapsamda;

İşgücü gereksinimlerini Şirket içinden karşılamaya öncelik vererek, yetkinliklere bağlı istihdam,

Nitelikleri uygun adaylar arasından bölgesel istihdam kaynaklarına öncelik verilmesi,

Çalışanların kariyerlerinin mevcut ve potansiyel yetkinlikler bağlamında öngörülerek açık bir şekilde planlanması,

Kurumsal gereksinimler bağlamında çalışanların paralel kariyer beklentilerine de olanak tanıyarak, bireysel gelişime katkı sağlanması,

Entelektüel bilgi birikiminin kurumsallaştırılması,

Yalın bir organizasyon yapısı içinde, kurumsal öğrenme ve iyileştirmenin sürekliliğinin sağlanması,

İşlerin yürütülmesinde karar yetkilerinin açıkça tanımlanması ve bu yetkilerin ilgili çalışanlara dağıtılması, güvene dayalı bireysel ve kurumsal ilişkinin oluşturulması,

İş yaşamında hatalara bağlı olarak öncelikle çalışanların değil, pozitif bir kurum kültürü anlayışıyla sistematik yapıların ve iş standartlarının sorgulanması,

Şirket moral değerlerinin oluşturulması ve benimsenmesinin sağlanması,

Motivasyona doğrudan katkı sağlayacak sistematik yapıların kurulması,

Dünya standartlarında iş güvenliği ve sağlık ortamının sağlanması  kullanacağımız temel yaklaşımlarımız olacaktır.