Kalite Politikamız

Her türlü geri dönüşüm malzemesinin ( Atık ve Hurda Metal ) işlenmesi ve satışının yapıldığı Battallar Demir San ve Ticaret Ltd. Şti’ de; Ürünlerimizi sunarken, ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatşartlarına uyarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi,

Eğitim ve bilinçlendirmeye gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,

Tüm birimlerde sürekli gelişim ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,

Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,

İnsana ve çevreye saygılı davranmayı,

Faaliyetlerimizi yasal şartlara ve ilgili bakanlık mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirmeyi,

Şirket bünyesinde kurulmuş olan kalite yönetim sistem etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz kalite politikamızdır.