Haber & Duyuru
Şirket Profili / İnsan Kaynakları Politikamız
 

İnsan Kaynakları Politikamız, işlerimizi değerlerimize bağlı kalarak, sistem yaklaşımı ile sürekli iyileştirerek ve iyileştirmelerimizi standartlaştırarak, ölçülebilir sonuçlarla yaparken, Şirketimizde;

 • Bilgi üreten,
 • Sorunlara çözüm bulan,
 • Sorumluluk alarak uygulamalarda öncülük yapan  kişiler çalışan profilini oluşturmaktır.

 Bu kapsamda;

 • İşgücü gereksinimlerini Şirket içinden karşılamaya öncelik vererek, yetkinliklere bağlı istihdam,
 • Nitelikleri uygun adaylar arasından bölgesel istihdam kaynaklarına öncelik verilmesi,
 • Çalışanların kariyerlerinin mevcut ve potansiyel yetkinlikler bağlamında öngörülerek açık bir şekilde planlanması,
 • Kurumsal gereksinimler bağlamında çalışanların paralel kariyer beklentilerine de olanak tanıyarak, bireysel gelişime katkı sağlanması,
 • Entelektüel bilgi birikiminin kurumsallaştırılması,
 • Yalın bir organizasyon yapısı içinde, kurumsal öğrenme ve iyileştirmenin sürekliliğinin sağlanması,
 • İşlerin yürütülmesinde karar yetkilerinin açıkça tanımlanması ve bu yetkilerin ilgili çalışanlara dağıtılması, güvene dayalı bireysel ve kurumsal ilişkinin oluşturulması,
 • İş yaşamında hatalara bağlı olarak öncelikle çalışanların değil, pozitif bir kurum kültürü anlayışıyla sistematik yapıların ve iş standartlarının sorgulanması,
 • Şirket moral değerlerinin oluşturulması ve benimsenmesinin sağlanması,
 • Motivasyona doğrudan katkı sağlayacak sistematik yapıların kurulması,

Dünya standartlarında iş güvenliği ve sağlık ortamının sağlanması  kullanacağımız temel yaklaşımlarımız olacaktır.


Copyright 2012 ® Battallar Demir